Cărți ziditoare de suflet

Când a fost fondată biserica ta?

Cărți pe care le-a scris Tătăică sau la care a contribuit personal:

Îndrumătorul bunului creștin, ediția originală nemodificată de zeloţi (ÎNDRUMATORUL BUNULUI CRESTIN)

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Fanurie, în format A4, cu chenar și Sf. Icoane, cu caractere mari (ACATISTUL A4 ÎMPODOBIT CU CHENAR SI SF. ICOANE A SFÂNTULUI MARE MUCENIC FANURIE)

Viața creștinului în pilde și istorioare (VIATA CRESTINULUI IN PILDE SI ISTORIOARE)

Cărți pe care le recomanda:

Patericul egiptean (PATERICUL-Egiptean)

Nea Marin Țăranu – Scrisoare către eretici (Nea Marin Taranu – Scrisoare catre eretici)

Sf. Ioan Iacob cel Nou de la Neamț, Hozevitul – Hrană duhovnicească

Viețile Sfinților de peste tot anul, editată la Sfânta Mănăstire Sihăstria

Alte cărți:

A

Viaţa Sfântului și de Dumnezeu purtătorului părinte Andrei cel nebun pentru Hristos, în traducere din limba engleză de Constantin Fădur

B

Pavel de Balliester, Episcop de Nazianz – Convertirea mea la Ortodoxie

Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov – Despre înșelare

Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov – Fărâmiturile-Ospățului

C

Pr. Profesor Dumitru Călugăru – Catehetica

Gheorghe Chedrinos – Hronograf

Damascene Christensen – Viața și opera Părintelui Serafim Rose

Părintele Cleopa – Călăuză în credința ortodoxă

Părintele Cleopa – Îndreptar de Spovedanie (pentru mireni, preoți de mir și monahi)

D

Sf. Ioan Damaschin – Descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credințe, 1806

Sf. Ioan Damaschin – Dogmatica

Sf. Ioan Damaschin – Viața și opera, Dialectica, Despre eresuri

Sf. Dionisie Areopagitul – Opere complete

E

Sfântul Ierarh Epifanie al Salaminei Ciprului – Panarion

G

Peter E. Gillquist – Cum am devenit ortodox: O călătorie înspre credința creștină primară

Sf. Gherman I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Tâlcuirea Sfintei Liturghii

Wladimir Guettee – Papalitatea eretică: expunere a ereziilor, erorilor și inovațiilor Bisericii romane de la separarea sa de Biserica Catolică în secolul al IX-lea

Wladimir Guettee – Papalitatea schismatică sau Roma în raporturile sale cu Biserica răsăriteană

H

Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice (Editura Basilica, București, 2018)

Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice, Anatematismele Sfântului Chiril al Alexandriei (Editura Sfântul Nectarie, București, 2003)

I

Diacon Ioan Ică jr. – Canonul Ortodoxiei I : Canonul apostolic al primelor secole

L

Dr. Ioan Lupaș – Mitropolitul Andrei Șaguna : Monografie istorică

M

Viața și nevoințele celui între sfinți Părintelui nostru Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului, în traducere de Constantin Făgețan

Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul – Ambigua

Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul – Mystagogia 

Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul – Scoliile

Părintele Gheorghe Metallinos – Mărturisesc un Botez, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2011

Henry M. Morris – Scientific Creationism

Henry M. Morris – The Biblical Basis for Modern Science

John Morris – The Young Earth: The Real History of Earth – Past, Present and Future

N

Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Nifon, editura Episcopiei Romanului și Hușilor

Minunile, vedeniile și cuvintele Preacuviosului Părintelui nostru Nil Izvorâtorul de Mir, Cavsocalivitul, după manuscrisul de la anul 1916 din Colciu, Chilia Sfântului Gheorghe, Sfântul Munte Athos din Sfântul Munte Athos, editura Sophia

O

Ivan M. Ostrumov – Istoria sinodului de la Florenţa

P

Sf. Ierarh Grigorie Palama – Opere complete

Sf. Cuvios Paisie de la Neamț – Autobiografia unui stareț

Sf. Cuvios Paisie de la Neamț – Cuvinte pentru ascultare

Sf. Cuvios Paisie de la Neamț – Cuvinte și scrisori duhovnicești, I, Ed. «Tipografia Centrală», s.l., 1998.

K. G. Papadimitrakopol – Satanismul în muzica rock

R

Ieromonah Serafim Rose – Scrieri, editura Sophia

S

Sf. Sofronie Saharov – Viața și învățătura starețului Siluan Athonitul

Sf. Siluan Athonitul – Între iadul deznădejdii și iadul smereniei

Preot Simeon Adrian BISERICA Sectele și frații cei mincinoși (SECTELE SI FRATII MINCINOSI)

Sf. Simeon Noul Teolog – Imnele iubirii dumnezeiești

Georgios Sphrantzes Memorii 1401-1477, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, Vasile-Grecu-Phrantzes

Pr. Profesor Dumitru Stăniloae – Mărturisirea păcatelor și pocăința în istoria Bisericii. Spovedania și lupta cu păcatul – condițiile împărtășirii cu Sfintele Taine

Pr. Profesor Dumitru Stăniloae – Ortodoxie și românism

Pr. Profesor Dumitru Stăniloae – Reflecții despre spiritualitatea poporului român

Pr. Profesor Dumitru Stăniloae – Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie

Pr. Profesor Dumitru Stăniloae – Uniatismul din Transilvania: încercare de dezbinare a poporului român

Lidia Stăniloae Ionescu – Lumina faptei din lumina cuvântului: împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, București, 2010

T

Arhim. Epifanie Teodoropulos – Cele două extreme ecumenismul și stilismul

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolei către Corinteni

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolei către Evrei

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolelor către Galateni, Efeseni, Filipeni și Coloseni

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolei către Romani

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Epistolelor Sobornicești

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea la Faptele Sfinților Apostoli

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu

Sf. Ierarh Teofilact Al Bulgariei – Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei

U

Unlocking the Mysteries of Genesis: Viewer Guide

V

Sf. Ierarh Nicolae Velimirovici Proloagele de la Ohridra (vol. 1 și 2)

Sf. Ierarh Nicolae Velimirovici – Tâlcuirea Crezului

Lasă un răspuns

Derulează în sus
Alegeți valuta
RON Leu românesc
%d blogeri au apreciat: