Catehism despre Știință vs. Evoluționism – întrebări și răspunsuri – (copertă broșată)

40,00 RON

Aruncă o privire în interiorul cărții

 

Vezi varianta cartonată a cărții

 

Tip coperta              Broșată

Semn de carte         Fără

Număr de pagini      330 alb negru

Format (mm)            210 x 297

ISBN                          978-606-95675-0-0

Cod de bare              9786069567500

În stoc (poate fi pre-comandat)

Descriere

Catehism despre știință vs. evoluționism – întrebări și răspunsuri –

Evoluționismul are o axiomă primordială, care a dezvoltat un adevărat fanatism global în jurul ei: ideea că omul de știință este aproape atotștiutor, în curs de devenire absolut atotștiutor. În realitate, chiar dacă el își sporește cunoașterea trupească, își atrofiază cunoașterea duhovnicească, așa că, de fapt, omul de știință este puțin știutor, în curs de devenire absolut neștiutor (a ceea ce ar trebui un om să știe ca să fie fericit). Din nevoia de a susține această axiomă primordială, evoluționismul a izvodit alte trei axiome principale: uniformismul; timpul îndelungat; transformismul. Ele nu sunt premise fizice (științifice), ci metafizice (religioase). Evoluționismul e o ideologie origenist-hindusă, construită pe baza acestor axiome. Dacă axiomele se folosesc doar în interpretarea unor fapte atunci sunt idei pseudo-științifice. Când sunt considerate legi naturale, stabilite de un zeu vag (dumnezeul imaginat de teiști) sau de zeii păgâni, atunci sunt 100% idei religioase. Ele nu se pot deduce din revelația naturală sau supranaturală, fiindcă nu sunt nici realități ale naturii, nici minuni consemnate ale Sfintei Scripturi, ci doar fantezii insuflate de demoni, de multe ori în cărți eretice, hinduse și eline, pentru a ne abate de la realitate, iar, științific vorbind, sunt nedemonstrate și nedemonstrabile (căci nu țin de fenomene – singurul domeniu accesibil științei). Din cauză că nu se potrivesc cu realitatea văzută și nevăzută, falsitatea lor poate fi cu ușurință dovedită: nu sunt legi ale naturii, ci denaturări ale interpretării ei.
Această carte științifică este un catehism în care se arată că știința adevărată contrazice evoluționismul în toate principiile și domeniile sale (nu datele științifice, ci doar interpretările lor răstălmăcite), fără excepție. Ea demonstrează științific că evoluționismul este nu numai o globală eroare științifică, ci și o ideologie falsă a cunoașterii.

Cartea de față nu se dorește o lucrare originală, ci o reorganizare a unei viitoare cărți ce va fi publicată, cu ajutorul lui Dumnezeu, la editura noastră, în cadrul unei colecții (Știința vs. Evoluționismul, coll. Tetralogia omului nou – Sfinții Părinți și oamenii de știință despre originea, căderea și înnoirea omului, vol. 2), care, la rândul său este o dezvoltare mult lărgită a tezei noastre de doctorat, numită: L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor – strămoșul comun) o analiză științifică și patristică despre înnoirea omului și făcută deja accesibilă publicului larg.
Este organizată ca un mic, dar cuprinzător, dicționar, sub formă de întrebări și răspunsuri scurte, limpezi și pertinente (despre cunoaștere și evoluționism; despre uniformism, timpul îndelungat; despre diferite datări globale – astronomice și terestre – și locale, inclusiv datările radiometrice; despre transformism; despre selecția naturală; despre verigile intermediare și fosile; despre Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens arhaic; despre evoluționismul bio-molecular, limbajul și proveniența informației din ADN, legea a doua a termodinamicii și compararea genomurilor om vs. cimpanzeu, mt-Eva și Y-Adam, vechiul și noul rasism evoluționist, genetică și epigenetică, straturile geologice, Potop și corabia lui Noe; despre Epoca de Gheață; despre dinozauri, contemporanii noștri), având indecși alfabetici (de nume și noțiuni), ca să poată fi găsite mai ușor problemele care interesează.

„Multe au grăit filosofii eleni despre natură, dar nici una din ideile lor n-a rămas neclintită și nerăsturnată; totdeauna ideile celui de al doilea au surpat ideile celui dintîi, așa că nu mai e nevoie să le vădesc eu deșertăciunea lor; e îndestulătoare combaterea unora de către alții. […] Cu adevărat pînză de păianjen țes cei ce au scris acestea, punînd la facerea cerului, a pămîntului și a mării niște cauze atît de slabe și lipsite de trăinicie. Că nu știau să spună: Întru început a făcut Dumnezeu cerul și pămîntul. De aceea necredința în Dumnezeu, care locuia în ei, i-a înșelat și au spus că universul este fără cîrmuire și fără rînduire și că este purtat la întîmplare. […] Într-adevăr, bogăția înțelepciunii lumii le va mări cîndva cumplita lor osîndă, că aceștia, ocupîndu-se atît de mult cu lucrurile deșarte, au rămas de bună voia lor orbi pentru înțelegerea adevărului.“

Sf. Ier. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron

„Studiul care alcătuiește cuprinsul tezei de doctorat a Pr. dr. (medic) Al. Ana-stasiu este impresionant. Impresionează volumul lucrării, de peste 1000 de pagini, raza comprehensivă a cercetării, tenacitatea liniei demonstrative și capacitatea de a dialoga cu atâtea câmpuri ale științelor aflate sub amenin-țarea rătăcirii evoluționiste. Dificultatea unui asemenea demers, care nu alu-necă într-o apologetică plată și deci inutilă, tocmai în asta constă: a discuta cu competență în domenii de aplicație diferite, cu o excelentă stăpânire a unora dintre domeniile evoluționismului, stăpânire care atestă partea ce revine ini-țiativei personale în actul cunoașterii. Acest binom fericit explică reușita demersului din această lucrare.“

Acad. Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu

CUPRINS:

ȘTIINȚA VS. EVOLUȚIONISMUL – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 5

ÎNTREBĂRI DESPRE CUNOAȘTERE ȘI EVOLUȚIONISM 7

Întrebarea 1 Care sunt axiomele/premisele pe baza cărora s-a imaginat evoluționismul științific? 7

Întrebarea 2 Pot oamenii de știință să fie proroci, cunoscând ce este creația, cum și când a fost făcută, și ce se va petrece cu ea? 7

Întrebarea 3 Ce pot cunoaște oamenii de știință, numai prin cercetarea științifică? 10

Întrebarea 4 Pe ce se bazează oamenii de știință atunci când susțin, în chip mincinos, că pot cunoaște, ca niște proroci, atât originea și finalitatea creației, cât și metafizica ei (interpretarea corectă a fenomenelor/datelor științifice care le studiază), doar pe baza rațiunii lor autonome, fără ajutorul harului și a revelației lui Dumnezeu? 18

Întrebarea 5 Ce înseamnă predicțiile științifice? 21

Întrebarea 6 Ce este uniformismul? 22

Întrebarea 7 Ce este timpul îndelungat? 23

Întrebarea 8 Ce este transformismul? 24

Întrebarea 9 Este evoluționismul știință sau credință? 25

Întrebarea 10 Pentru a-și demonstra „științific” credința la ce fel de falsuri (fabricări frauduloase a datelor științifice) recurg evoluționiștii, vădindu-se a fi fii ai tatălui minciunii? 27

Întrebarea 11 Poate fi folosită Sfânta Scriptură și ca document autentic (istoric și științific)? 28

Întrebarea 12 Care este cvadriga tâlcuirii patristice a Naturii și a Scripturii: istorică, tropologică, alegorică și anagogică? 28

Întrebarea 13 Pentru ce este strict necesară, în înțelegerea creației, d.p.d.v. istoric și științific, istoricitatea și științificitatea Sfintelor Scripturi? 29

Întrebarea 14 Din ce cauză Biblia nu mai este considerată azi document istoric și științific? 32

Întrebarea 15 Cum combat Sfinți Părinți alterările rabinice ale Sfintelor Scripturi, care au dus în situația ca Biblia să nu mai fie crezută ca document istoric și științific și cum atestă Ei insuflarea Sfântului Duh în tălmăcirea Septuagintei, singura din variantele Vechiului Testament care păstrează adevărul și poate fi folosită ca document științific și istoric? 33

Întrebarea 16 Care sunt modificările, care afectează istoria și știința, pe care le-au făcut rabinii în Textul Masoretic (TM), față de originalul Sfintelor Scripturi (păstrat în Septuaginta – LXX), și care au dus la desconsiderarea Bibliei ca document istoric și științific? 34

Întrebarea 17 De ce și când au modificat rabinii Biblia eretică, astfel încât a ajuns să fie lepădată ca document istoric și științific veridic, de către istorici și oameni de știință? 38

Întrebarea 18 Cum a păstrat Dumnezeu Adevărul teologic, științific și istoric, revelându-l din nou, fără de greșeală, în Septuaginta (LXX – Vechiul Testament, în limba greacă, al Sfintelor Scripturi Ortodoxe)? 39

Întrebarea 19 Cum manipulează Textul Masoretic (TM – Vechiul Testament al rabinilor, romano-catolicilor, protestanților – de fapt al tuturor ereticilor cu credințe „creștine” importate din Occident) împotriva lui Hristos Dumnezeu-Adevărul absolut și împotriva adevărului științific și istoric, aflat în Septuaginta (LXX – Vechiul Testament Ortodox, tradus în limba greacă, prin revelație dumnezeiască, din textul original), astfel încât Biblia a ajuns să fie desconsiderată? 40

Întrebarea 20 Cum ne feresc Sfinții Părinți de textul rabinic și ne îndeamnă să citim Septuaginta (LXX)? 40

Întrebarea 21 Ce alți Sfinți Părinți au mai vorbit despre sfințenia LXX și despre înșelarea istorică și dogmatică aflată în textul modificat de către rabini? 41

Întrebarea 22 Cum a păzit Dumnezeu să nu se piardă Sfânta Scriptură autentică (teologic, istoric și științific – având ca Vechi Testament LXX), prin 8 mari minuni? 42

Întrebarea 23 Cum păgânii (inclusiv evoluționiștii teiști) și iudeii își dau mâna ca să atace împreună istoricitatea Sfintelor Scripturi? 43
Întrebarea 24 Sfinții Părinți sunt de acord cu evoluționismul sau îl dau anatemei? 43

ÎNTREBĂRI DESPRE UNIFORMISM 45

Întrebarea 25 Cum infirmă știința dogma evoluționistă a uniformismului 45

Întrebarea 26 Care sunt dovezile științifice care infirmă uniformismul cosmologic 46

Întrebarea 27 Care sunt dovezile științifice care infirmă uniformismul geologic 47

Întrebarea 28 Ce ne arată nevalabilitatea științifică a uniformismului despre neștiința oamenilor de știință? 48

ÎNTREBĂRI DESPRE TIMPUL ÎNDELUNGAT 49

Întrebarea 29 De ce au nevoie evoluționiștii de dogma timpului îndelungat? 49

Întrebarea 30 Poate exista minunea timpului îndelungat? 49

Întrebarea 31 Se poate împăca timpul îndelungat cu un Dumnezeu atotputernic și atotiubitor? 51

Întrebarea 32 Cum infirmă știința dogma evoluționistă a timpului îndelungat 51

Întrebarea 33 De câte tipuri sunt sistemele de datare ale universului 51
Întrebarea 34 Care sunt și ce ne indică datările generale (aplicate fie la întregul Pământ, fie la tot universul)? 52

Întrebarea 35 Ce vârstă a Pământului ne indică scăderea câmpului său magnetic? 52

Întrebarea 36 Ce ne învață diferențele de datare dintre sistemele generale? 55

Întrebarea 37 Care sunt erorile datărilor generale evoluționiste? 56

Întrebarea 38 Care sunt sistemele de datare locală și ce vârstă a Universului indică? 58

Întrebarea 39 Câte tipuri de datări radiometrice există? 59

Întrebarea 40 Datarea radiometrică locală, care ne indică un timp îndelungat, este știință sau credință? 59

Întrebarea 41 Care sunt cauzele erorilor datării radiometrice? 61

Întrebarea 42 Sunt și cauze ale erorilor datărilor radiometrice, provenite din folosirea (în formulele lor de calcul) a axiomelor false ale evoluționismului (a proastei concepții, circulare, a acestei metode de datare)? 62

Întrebarea 43 Este subiectivă datarea radiometrică? 62

Întrebarea 44 Cum este bolnavă de raționament circular calibrarea datărilor radiometrice și de ce nu poate corespunde cu realitatea (care nu este uniformistă)? 64

Întrebarea 45 Cum este bolnavă de raționament circular datarea roci-fosile și cum contestă ea probitatea științifică a evoluționismului? 65

Întrebarea 46 Cum contestă datarea radiometrică a fosilelor datarea radiometrică a rocilor? 66

Întrebarea 47 Cum nu se potrivesc cu realitatea datările radiometrice ale canioanelor? 67

Întrebarea 48 Există datări radiometrice locale care să indice un pământ tânăr? 69

Întrebarea 49 Care sunt puține din multele exemplele de datare radiometrică, pe bază de Carbon-14, care indică un pământ tânăr? 69

Întrebarea 50 Care sunt puține din multele exemplele de datare radiometrică (pe bază de alți izotopi radioactivi, folosiți corect – independent de axioma timpului îndelungat) care fie îi vădesc lipsa de legătură cu realitatea, desființând-o, fie indică un pământ tânăr? 70

Întrebarea 51 Cum contestă erupția de la Muntele Sfânta Elena timpul îndelungat? 71

Întrebarea 52 Cum contestă dendrocronologia timpul îndelungat și confirmă Septuaginta (LXX)? 72

Întrebarea 53 Ce este obsesia liniuțelor (gramietomania) de care suferă evoluționiștii? 74

Întrebarea 54 Cum afectează gramietomania evoluționistă dendrocronologia? 74

Întrebarea 55 Cum au afectat Potopul și condițiile extreme climaterice, generate de el (care au produs și Epoca de gheață), formarea straturilor glaciare? 75

Întrebarea 56 Cum afectează gramietomania evoluționistă datarea glaciologică? 76

Întrebarea 57 Ce este îmbătrânirea magico-evoluționistă a gheții? 76

Întrebarea 58 Cum desființează adevărata glaciologie timpul îndelungat evoluționist? 77

Întrebarea 59 Care este corespondența între istoria reală și „erele geologice” imaginate de evoluționiști? 80

ÎNTREBĂRI DESPRE TRANSFORMISM 83

Întrebarea 60 Transformismul este știință sau credință? 83

Întrebarea 61 Cum infirmă știința dogma evoluționistă a transformismului? 85

Întrebarea 62 Poate apărea viața de la sine? 86

Întrebarea 63 Cum infirmă știința formarea speciilor noi? 87

Întrebarea 64 Cum este dovedită experimental imposibilitatea formării speciilor noi? 88

Întrebarea 65 Cum demonstrează bioinformatica imposibilitatea formării speciilor noi? 89

Întrebarea 66 Cum demonstrează degradarea genomului imposibilitatea formării speciilor noi? 90

Întrebarea 67 Cum demonstrează studiile statistice ale mutațiilor imposibilitatea formării speciilor noi? 91

Întrebarea 68 Cum demonstrează dispariția speciilor imposibilitatea transformismului? 92

Întrebarea 69 Cum demonstrează persistența speciilor, de-a lungul istoriei geologice, inexistența transformismului? 92

ÎNTREBĂRI DESPRE SELECȚIA NATURALĂ 95

Întrebarea 70 Care sunt argumentele științifice care demonstrează că selecția naturală este o eroare? 95

Întrebarea 71 Care este diferența între adaptarea și selecția naturală? 95

Întrebarea 72 Care este modul de selecție al (mecanismul) transformismului (doctrina evoluționistă)? 97

Întrebarea 73 Care sunt principalele mecanisme (selecții) „științifico”-fantastice ale transformismului? 98

Întrebarea 74 De ce și-au imaginat oamenii ideea selecției (animale sau naturale) autonome? 100

Întrebarea 75 Care este diferența între transformism și darwinism (selecția naturală darwinistă)? 104

Întrebarea 76 Ce ideologie/ metafizică/ concepție politică stă la baza darwinismului? 106

Întrebarea 77 Sinistra ideologie malthusianistă, transpusă în biologie, sub numele selecției naturale darwiniste, este cfr. legilor naturii sau contra naturii? 107

Întrebarea 78 Cum contrazice genetica darwinismul? 110

Întrebarea 79 Neo-darwinism vs. darwinism: cum au încercat evoluționiștii, din disperare, să scape evoluționismul (care agoniza atunci când genetica a dovedit științific că darwinismul este fals)? 111

Întrebarea 80 Cum contrazic adaptarea naturală și mutațiile (pierderi de informație), selecția naturală și transformismul (acumulare masivă de informații), arătând necesitatea Creatorului? 112

Întrebarea 81 Cum contrazice legea a doua a termodinamicii (privită d.p.d.v. informatic) selecția naturală? Sau cum îl desființează Dawkins pe Darwin, când vrea să îi ia, cu patimă, apărarea? 114

Întrebarea 82 Darwinism bio-molecular vs. neo-darwinism: cum contrazice biologia moleculară selecția naturală darwinistă și neo-darwinistă și cum minimalizează ea selecția naturală, aducând-o la nivelul firesc, de adaptare naturală? 118

ÎNTREBĂRI DESPRE VERIGILE INTERMEDIARE 121

Întrebarea 83 Cum infirmă știința existența verigilor intermediare? 121
Întrebarea 84 Ce sunt fosilele vii? 121

Întrebarea 85 Cum contestă fosilele vii existența verigilor intermediare, deci, evoluționismul? 121

Întrebarea 86 Care este legătura dintre fosilele vii și criptozoologie? 122
Întrebarea 87 Care sunt dovezile științifice, din analiza depozitelor fosilifere, ale inexistenței verigilor intermediare? 123

Întrebarea 88 Care sunt dovezile științifice, din analiza verigilor lipsă ale omului, că acestea nu sunt verigi intermediare? 126

Întrebarea 89 Cum își imaginează evoluționiștii „evoluția” genului Homo, în anul 2023? 127

ÎNTREBĂRI DESPRE HOMO HABILIS 135

Întrebarea 90 Este Homo habilis o verigă lipsă umană? 135

Întrebarea 91 De ce au fost deghizați australopitecii în Homo habilis? 135

Întrebarea 92 Cum s-a demonstrat că Homo habilis sunt maimuțe (australopiteci)? 136

Întrebarea 93 Când își imaginează evoluționiștii că a apărut Homo habilis? 137

Întrebarea 94 Ce fel de alte „verigi lipsă” sunt tot Homo habilis, adică, de fapt, maimuțe? 138

Întrebarea 95 Cum s-a demonstrat că Homo gautengensis și Homo rudolfensis sunt, de fapt, Homo habilis, adică maimuțe? 138

Întrebarea 96 Cum s-a demonstrat că Homo floresiensis este, de fapt, Homo habilis, adică maimuță? 138

Întrebarea 97 Care au fost falsificările făcute de evoluționiști fosilelor de Homo floresiensis, ca să nu se mai vadă că sunt maimuțe, ci să se creadă că ar fi verigi lipsă? 142

ÎNTREBĂRI DESPRE HOMO ERECTUS 145

Întrebarea 98 Este Homo erectus o verigă lipsă umană? 145

Întrebarea 99 Care este morfologia inconfundabilă a lui Homo erectus, care îl arată că este doar un om ca aleuții și eschimoșii? 145

Întrebarea 100 Cum ne arată Homo erectus (aleuții și eschimoșii) că evoluționismul este fals? 145

Întrebarea 101 Cum demonstrează intervalul de timp (dat de evoluționiști) viețuirii lui Homo erectus că e om contemporan cu noi (ca aleuții și eschimoșii), iar nu o verigă lipsă? 146

Întrebarea 102 De ce și Homo ergaster (= Homo erectus din Africa) este contemporan cu noi, fiind aceeași rasă umană ca și Homo erectus din Asia? 148

Întrebarea 103 Cum anulează evoluționismul coexistența lui Homo erectus cu Homo habilis și Homo sapiens? 149

Întrebarea 104 Cum desființează Omul de Java (= Omul de Peking = Homo erectus) evoluționismul? 152

Întrebarea 105 Cum contestă Homo georgicus (Omul de Dmansi = Homo erectus pigmeu) evoluționismul? 158

ÎNTREBĂRI DESPRE HOMO SAPIENS ARHAIC 161

Întrebarea 106 Ce sunt Homo sapiens arhaici și cum încearcă să ne manipuleze evoluționiștii prin ei? 161

Întrebarea 107 Care este morfologia lui Homo sapiens arhaic care evidențiază o manipulare evoluționistă? 162

Întrebarea 108 Cum datarea lui Homo sapiens arhaic ne arată manipularea evoluționistă? 163

Întrebarea 109 Cum îngroapă „Groapa oaselor” evoluționismul? 164

Întrebarea 110 Cum intervine politica în evoluționism? 165

Întrebarea 111 Care este explicația reală a diferențelor de morfologie dintre Homo sapiens arhaic și cel modern? 166

Întrebarea 112 Care sunt rasele de Homo sapiens arhaic care desființează mai eficient evoluționismul? 167

Întrebarea 113 Ce ne arată frauda Omului de Piltdown despre falsitatea evoluționismului, în general? 167

Întrebarea 114 Ce ne învață Homo rhodesiensis despre tirania îmbătrânitoare a metafizicii evoluționiste, în interpretarea datelor științifice? 170

Întrebarea 115 Ce ne învață Homo neanderthalensis despre viclenia evoluționismului? 174

Întrebarea 116 Ce ne învață Homo antecessor (cea mai veche fosilă de Homo din Europa, „predecesorul” oamenilor, care arată exact ca un om modern) despre canibalismul evoluționist? 176

Întrebarea 117 Cum este Homo luzonensis (= Homo sapiens sapiens – adică modern – pigmeu) iluzia unei noi verigi lipsă? 180

ÎNTREBĂRI DESPRE EVOLUȚIONISMUL BIO-MOLECULAR 183

Întrebarea 118 Care sunt dovezile științifice, din cercetări bio-moleculare comparate, care arată că nu există verigi intermediare? 183

Întrebarea 119 Cum a apărut și de ce afirmația „ADN-ul cimpanzeilor = 98,5% ADN-ul omului” este mincinoasă? 183

Întrebarea 120 Cum infirmă epigenetica asemănarea exagerată, de tip evoluționist, dintre om și maimuță? 185

Întrebarea 121 Care este diferența genetică uriașă dintre ADN-ul omului și cel al cimpanzeului? 187

Întrebarea 122 Cum mărturisesc chiar evoluționiștii, științific, despre deosebirea uriașă dintre cimpanzeu și om? 190

Întrebarea 123 Cum nu numai deosebirea, ci și asemănarea genetică dintre făpturi, desființează transformismul? 191

Întrebarea 124 Cine este mt-Eva? 193

Întrebarea 125 De ce este mt-Eva sexistă și neo-rasistă? 193

Întrebarea 126 Care sunt doctrinele sexiste și neo-rasiste impuse modelului „Eva din Africa”? 194

Întrebarea 127 Care sunt consecințele nespuse ale neo-rasism-sexismului african? 195

Întrebarea 128 Care sunt dovezile științifice care desființează modelul mt-Eva? 197

Întrebarea 129 În ce constă Teoria Evei Africane? 197

Întrebarea 130 Care sunt ipotezele false ale Evei africane? 198

Întrebarea 131 Ce este ceasul molecular? 199

Întrebarea 132 Care sunt erorile ceasului molecular? 200

Întrebarea 133 Cum au invalidat-o public părinții mt-Evei? 201

Întrebarea 134 Cum contestă Continuitatea Multiregională Eva Africană? 202

Întrebarea 135 Cum se contrazic fosilele cu mt-Eva sau cum se luptă fosilele cu moleculele, în evoluționism? 204

Întrebarea 136 Cum suferă de raționament circular biologia moleculară evoluționistă, prezentată, în mod viclean, ca infailibilă? 206

Întrebarea 137 Cum evoluționiștii, fără să vrea, dovedesc științific că mt-Eva este o imagine denaturată a soției lui Noe (numit de evoluționiști Y-Adam), strămoșii noștri (ai tuturor oamenilor de după Potop), care au viețuit până în anul 2896-2996 î.H? 208

Întrebarea 138 Cine este B.L.M. Y-Adam? 210

Întrebarea 139 Cum s-a manipulat politic datarea lui Y-Adam? 211

Întrebarea 140 Cum s-a manipulat politic localizarea lui Y-Adam? 214

Întrebarea 141 Cât de extrem de variabile și neprecise sunt datarea și localizarea evoluționiste (bazate pe ceasul și GPS-ul molecular) a lui Y-Adam? 215

Întrebarea 142 Cum sunt contestate metodele arborilor filogenetici și cele genetice bio-moleculare (folosite pentru Eva africană, Y-Adam și copiii lor autozomali) chiar de specialiștii evoluționiști și dependente de presupunerile metafizice, vechi și greșite, făcute de paleoantropologi? 215

ÎNTREBĂRI DESPRE STRATURILE GEOLOGICE ȘI POTOP 221

Întrebarea 143 Care sunt predicțiile Potopului confirmate științific? 221

Întrebarea 144 Cum depunerea catastrofală globală infirmă uniformismul și confirmă Potopul? 221

Întrebarea 145 Cum au revoluționat turbidiții geologia evoluționistă, confirmând Potopul? 223

Întrebarea 146 Ce mărturisesc rocile (toate canioanele, Marele Canion și Muntele Sfânta Elena) despre un unic Potop global? 223

Întrebarea 147 Ce mărturisesc depozitele de cărbune despre un unic Potop global? 225

Întrebarea 148 Care sunt dovezile că a avut loc un singur Potop, într-un timp scurt, și nu mai multe depuneri catastrofale, într-un timp îndelungat? 225

Întrebarea 149 Cum mărturisește bio-turbiditatea despre un singur Potop global, de un an, fără pauze între straturile geologice? 226

Întrebarea 150 Cum mărturisesc ondularea rocilor și urmele de animale (inclusiv dinozauri) despre un singur Potop global, de un an, fără pauze între straturile geologice? 227

Întrebarea 151 Cum mărturisesc sedimentele (deformate mai înainte de a se întări) despre un singur Potop global, de un an, fără pauze între straturile geologice? 227

Întrebarea 152 Ce este Epoca de gheață? 228

Întrebarea 153 Câte epoci de gheață au existat? 229

Întrebarea 154 Care este rostul Epocii de gheață în combaterea evoluționismului? 230

Întrebarea 155 Ce mărturisește ansamblul fosilelor despre Potop și straturile geologice (care, prin ordinea și compoziția lor, contestă evoluționismul)? 230

Întrebarea 156 Care sunt dovezile care susțin că fosilele s-au format printr-un singur Potop global? 233

Întrebarea 157 Care sunt dovezile înmormântării rapide în ape? 233

Întrebarea 158 Cum desființează fosilele polistratificate, care se formează în ≤ 50 ani, transformismul și timpul îndelungat al straturilor geologice? 234

Întrebarea 159 Cum desființează fosilele polistratificate (din cărbune) evoluționismul? 234

Întrebarea 160 Cum desființează fosilele polistratificate (din calcar) evoluționismul? 236

Întrebarea 161 Cum desființează fosilele polistratificate (din șist) evoluționismul? 236

Întrebarea 162 Cum desființează datarea fosilelor cu țesutul moale conservat (având doar câteva mii de ani) găsite în straturi geologice (datate de evoluționiști la sute de milioane de ani în urmă), timpul îndelungat și transformismul (fapt ce a dus la persecutarea religioasă a oamenilor de știință onești)? 237

Întrebarea 163 Cum nu stânjenește datarea fosilelor cu țesutul moale conservat creaționismul? 240

Întrebarea 164 Cum desființează fosilele dinozaurilor datarea și formarea evoluționistă a straturilor geologice, confirmând Potopul? 240

Întrebarea 165 Cum îi îneacă fosilele umane pe evoluționiști, iar pe creaționiști îi fac să zâmbească, lăudându-L pe Dumnezeu? 242

Întrebarea 166 Ce obiecte făcute de om s-au găsit dinaintea Potopului, în straturi datate de evoluționiști la 248 de milioane de ani mai înainte de „apariția” omului? 243

Întrebarea 167 Ce obiecte s-au păstrat, dinainte de Potop, transportate prin corabia lui Noe? 243

Întrebarea 168 Unde și în ce stare s-au găsit fragmente din Corabia lui Noe, care, datate radiometric, confirmă Septuaginta (Sfânta Scriptură Ortodoxă) și infirmă Textul Masoretic (biblia ereticilor) și calendarul evreiesc? 244

Întrebarea 169 Cum au supraviețuit speciile de dinozauri (și toate speciile făpturilor care nu puteau supraviețui în apă) Potopului? 248

ÎNTREBĂRI DESPRE DINOZAURI, CONTEMPORANII NOȘTRI 251

Întrebarea 170 Cum se numeau în vechime dinozaurii; ihtiozaurii (Ichthyopterygia)/ pistozaurii și notozaurii (Sauropterygia)/ bazilozaurii (Basilosauridae) și pterozaurii? 251

Întrebarea 171 Cum sunt numiți în Sfânta Scriptură dinozaurii (balaurii)? 252

Întrebarea 172 Cum sunt numiți în Sfânta Scriptură ihtiozaurii (balaurii de mare)? 253

Întrebarea 173 Cum sunt numiți în Sfânta Scriptură, în general, și dinozaurii și ihtiozaurii (adică cum sunt numiți toți balaurii la un loc)? 256

Întrebarea 174 Cum sunt numiți în Sfânta Scriptură pterozaurii (șerpii/aspidele care zboară)? 261

Întrebarea 175 Cum răstălmăcesc ereticii Sfânta Scriptură în legătură cu dinozaurii, ihtiozaurii și pterozaurii? 264

Întrebarea 176 Ce ne arată cercetările biologice în legătură cu supraviețuirea de până acum a dinozaurilor; a ihtiozaurilor (Ichthyopterygia )/ pistozaurilor și notozaurilor (Sauropterygia )/ bazilozaurilor (Basilosauridae) și a pterozaurilor? 265

Întrebarea 177 Care sunt caracteristicile anatomo-fiziologice paleontologice ale dinozaurilor, care ne arată că sunt totuna cu balaurul din cartea lui Iov, capitolul 40? 266

Întrebarea 178 Care sunt caracteristicile anatomo-fiziologice paleontologice ale lui Spinosaurus aegyptiacus, care ne arată că e totuna cu balaurul de mare, din cartea lui Iov, capitolele 40-41? 268

Întrebarea 179 Care sunt mărturiile documentate științific despre contemporaneitatea cu noi a dinozaurilor, ihtiozaurilor și pterozaurilor? 268

Întrebarea 180 Care sunt mărturiile istorice, din Sfânta Tradiție (în afară de Sfânta Scriptură), despre contemporaneitatea cu noi a dinozaurilor, ihtiozaurilor și pterozaurilor? 268

Întrebarea 181 Ce ne învață Sf. Ier. Ioan Gură de Aur despre sauropozi („cel dintâi din pustie”) și Ichthyopterygia (ihtiozauri)/ Sauropterygia (pistozauri, notozauri)/ Basilosauridae (bazilozauri) („împăratul din părți nenavigabile” – sau poate chiar Spinosaurus aegyptiacus?)? 268

Întrebarea 182 Ce ne învață Sf. Cuv. Ioan Damaschin despre Ichthyopterygia (ihtiozauri)/ Sauropterygia (pistozauri, notozauri)/ Basilosauridae (bazilozauri), pterozauri, șarpele crescut mare și Ceratopsia (Agathaumas sphenocerus?)/Charonosaurus, combătând mitizarea lor? 270

Întrebarea 183 Ce ne învață Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul despre dinozauri și ihtiozauri? 273

Întrebarea 184 În care din Viețile Sfinților ne învață Dumnezeu despre dinozaurii, ihtiozaurii și pterozaurii contemporani cu noi? 274

Întrebarea 185 Care sunt mărturiile istorice, din afara Sfintei Tradiții, despre contemporaneitatea cu noi a dinozaurilor, ihtiozaurilor și pterozaurilor? 275

Întrebarea 186 Care sunt mărturiile contemporane, din Sfânta Tradiție, despre contemporaneitatea cu noi a dinozaurilor, ihtiozaurilor și pterozaurilor? 281

Întrebarea 187 Care sunt întâlnirile recente, atestate științific, cu dinozaurii? 281

Întrebarea 188 Care sunt întâlnirile recente, atestate științific, cu pistozauri/ notozauri/ bazilozauri? 282

Întrebarea 189 De ce dinozaurii și ihtiozaurii sunt văzuți așa de rar? 286
Întrebarea 190 Care sunt caracteristicile generale, ale întâlnirilor recente, atestate științific, cu pterozauri? 288

Întrebarea 191 Unde pot fi găsiți pterozauri vii? 290

Întrebarea 192 Cum au decurs (și ce concluzii s-au tras din) întâlnirile cu pterozaurii vii, din Papua Noua Guinee, petrecute în urma expedițiilor științifice de aflare și cercetare a lor? 290

CONCLUZIE 295

LISTE 297

Listă de abrevieri biblice (deslușire a cărților Dumnezeieștii Scripturi) 297

Listă de abrevieri generale și expresii în limba latină 301

Listă de figuri 304

Listă de tabele 304

INDEXURI 305

Index onomastic 305

Index real 311

CUPRINS 325

Catehism despre Știință vs. Evoluționism – întrebări și răspunsuri – (copertă broșată)

Informații suplimentare

Dimensiuni 29,7 × 21 cm

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Catehism despre Știință vs. Evoluționism – întrebări și răspunsuri – (copertă broșată)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și…

Derulează în sus
Alegeți valuta
RON Leu românesc