Documente necesare Școlii Doctorale 2020 ULBS (domeniul Teologie)

 1. Tematică Misiunea Bisericii după Noul Testament și în contemporaneitate  
 2. http://patriarhia.ro/linkuri-540.html
 3. Biblioteca-Teologie-servicii-oferite-in-anul-univ-2020_2021
 4. Ghid-Practic-Deontologie-Academica
 5. orar-scoala-doctorala-teologie-2020-2021
 6. orar-teologie
 7. Pașii de intrare în contul ANELIS
 8. Rap-activ-preg-avansata-MEC
 9. Rap-activ-prog-cercet-MEC faza II
 10. Rap-activ-prog-cercet-MEC faza II model colegi
 11. OMEN-5110-2018
 12. Ordin-nr.-6129-din-2016-standarde-titluri-didactice_1
 13. ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2020
 14. AbrevieriVol1
 15. Staniloae Spiritualitate responsabilitate
 16. Popovici Misiunea
 17. Marele Molitfelnic (în limba greacă) 1869
 18. Ica Ioan jr suport Curs Doctorat Sibiu 

Din Omen 5110-2018:

„ANEXA 32
COMISIA DE TEOLOGIE
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor
standarde minimale:

 1. doctorandul are cel puţin trei publicaţii ştiinţifice în reviste indexate în bazele
  de date recunoscute în anexa nr. 32 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
  cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
  necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
  superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător
  de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 2. în cazul revistelor cu o listă lungă de aşteptare, se pot lua în considerare
  studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu
  prezentarea dovezii de accept), caz în care se va furniza un cod DOI identificabil;
 3. autorul a participat cu cel puţin două comunicări la manifestări ştiinţifice/şcoli
  de vară ale doctoranzilor (ca rezultate parţiale ale propriilor cercetări), iar acestea
  au fost publicate în volumele colective ale acestor manifestări.”
Derulează în sus
Alegeți valuta
EUR Euro
%d blogeri au apreciat: